De vergadering 'Besluit in de Raad' van april vindt plaats op woensdag 21 april2021vanaf 20.00 uur. De gemeenteraad vergadert vanwege de coronamaatregelen digitaal. U kunt de vergadering digitaal bijwonen. De agenda en

Woensdag 14 aprilvergadert de gemeenteraad van Baarn onder de noemer Debat in de Raad. De vergaderingstartom 20.00 uur.De vergadering vindt digitaal plaats vanwege de coronamaatregelen. U kunt de vergadering online bijwonen via

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn hebben de komende tijd zogeheten ‘Wandelgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Het is één van de manieren waarmee het college van B&W op een veilige wijze

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.