De vergadering 'Besluit in de Raad' van juli vindt plaats op woensdag 23 septembervanaf 20.00 uur. De gemeenteraad vergadert in GrootKievitsdal. Er wordt,vanwege de corona-maatregelen, vergaderd zonder publiek. De agenda en de

Op woensdag 9 september 2020 vindt 'Debatin de Raad' plaats. De vergaderingstartom 20.00 uur.De gemeenteraad vergadert vanwege de coronamaatregelen in Groot Kievitsdal. Publiek kan de vergadering online bijwonen. De stukken zijn te

Burgemeester en wethouders van Baarn maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Landgoed Paleis Soestdijk.

De procedure start met de terinzagelegging

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.