De Perspectiefnota 2021-2024 is conserverend van aard; de gemeente gaat voornamelijk verder met bestaand beleid. Speerpunten zijn het klimaat, toekomstbestendig wonen en verdere verbetering van het ondernemersklimaat. Het is gelukt om een

Vanaf 28 mei start de gemeente Baarn met het behandelen van de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-waarde. Door de coronamaatregelen gaan er enkele zaken anders dan gebruikelijk. Hieronder leest u

De vergadering 'besluit in de raad' van mei vindt plaats op woensdag 27 mei vanaf 20.00 uur. De gemeenteraad vergadert digitaal via een speciale applicatie. De agenda vindt u op https://baarn.raadsinformatie.nl/.

In deze tijden waarin mensen meer thuis zitten, zien afvalinzamelaars dat de hoeveelheid huishoudelijk afval toeneemt. Ook zien gemeentes door heel Nederland dat meer afval naast afvalcontainers en prullenbakken of zelfs midden

Om nog vóór het komende zomerreces een besluit te nemen over het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk, komt de Baarnse gemeenteraad in de maand juli een aantal maal extra bij elkaar om

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.