Eindadvies: 'Maximum aantal evenementen bij Paleis Soestdijk'

uit het eindadvies van de drie klankbordgroepen die zich het afgelopen jaar over het dossier hebben gebogen.

De tientallen deelnemers aan deze klankbordgroepen kregen veel informatie te verwerken. "De participanten hebben ter voorbereiding van de acht bijeenkomsten tientallen rapporten gelezen, waaronder het voorontwerpbestemmingsplan met ruim 700 pagina's", staat in het eindadvies te lezen. Het advies is bedoeld om de gemeente, de provincie en de eigenaar te helpen bij de besluitvorming over en uitvoering van de plannen.

EVENEMENTENEen van de belangrijkste aanbevelingen heeft betrekking op de evenementen die mogelijk worden bij het paleis. "De zorgen van de klankbordgroepen liggen vooral bij het grote aantal evenementen, de grote hoeveelheden bezoekers en de evenementen met versterkt geluid waarbij de toegelaten geluidnormen worden overschreden", staat in het advies.

De regels voor deze evenementen zijn volgens de klankbordgroepen nu nog te globaal omschreven. "De klankbordgroepen bepleiten dat de precieze omvang van de evenementen (in bezoekersaantallen), de hoeveelheid in dagen per jaar en de toegelaten geluidsniveaus in de regels van het bestemmingsplan worden vastgelegd." Daarnaast willen de groepen dat het college van burgemeester en wethouders niet zomaar wijzigingen mag aanbrengen in deze regels. "Op die manier houdt de gemeenteraad zelf nadrukkelijk een vinger aan de pols."

AUTO'SOok het parkeren van auto's bij grote evenementen levert zorgen op. In de huidige plannen wordt daarvoor uitgeweken naar het weiland langs de Praamgracht, maar dat weiland is volgens de klankbordgroepen helemaal niet opgenomen in het plangebied. Het is daardoor niet vastgelegd dat hier ook geparkeerd kan worden. Daarnaast zien de deelnemers het weiland niet als geschikte plek om te parkeren en zouden zij liever zien dat dit wordt teruggegeven aan de natuur.

In het advies gaan de klankbordgroepen ook in op de inrichting van het verkeer. Zo zien de leden graag een trajectcontrole op de Amsterdamsestraatweg met een maximumsnelheid van 50 km per uur. "Dit komt zowel de veiligheid als de geluidhinder die omwonenden ondervinden ten goede", staat in het advies te lezen. "Het advies van de klankbordgroepen is ook om een ongelijkvloerse verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Parade en Paleis te creƫren."

WONINGBOUWIn het eindadvies wordt ook ingegaan op de omsteden woningbouwplannen van de eigenaar van het paleis. De klankbordgroepen zien natuurbehoud daarbij als belangrijkste streven. Zo moeten de woningen natuur-inclusief gebouwd worden. "Landgoed Paleis Soestdijk heeft de unieke kans zich te profileren als een nationaal en vernieuwend voorbeeld van hoe we (in de toekomst) met onze natuur omgaan", staat in het advies. "Grijp die kans."

Ook moet er volgens de ondertekenaars van het advies gekeken worden naar de omliggende natuurgebieden, zoals het Baarnse Bos, het Paardenbos en de Moestuin. "In het gehele gebied zijn de natuurwaarden van bijzondere betekenis en bevinden er zich beschermde diersoorten zoals de boomvalk, sperwer en ransuil", leggen de klankbordgroepen uit. "Laat de woningbouw niet ten koste van de natuur gaan."

Daarnaast is goede samenwerking met lokale ondernemers en omwonenden cruciaal bij het afronden en uitvoeren van de plannen, schrijven de klankbordgroepen. De gemeenteraad van Baarn neemt in juli een besluit over het voorontwerpbestemmingsplan.

LEES OOKPark Soestdijk deze zomer twee dagen per week openPlan voor restauratie Paleis Soestdijk gepresenteerd: 'Je wil het als een geschiedenisboek blijven lezen'Woningbouwplannen Paleis Soestdijk aangepast, gat van dertien miljoen bijna gedichtBaarn wil niet bijleggen voor tekort Paleis SoestdijkVragen over onderzoek naar tekort Paleis Soestdijk

Lees meer...

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.