Baarn krijgt gelijk in conflict over baggerdepot Eempolder

het college van B&W aan de gemeenteraad.

De uitspraak komt elf maanden nadat de baggerbedrijven Geologistiek en Schilder de gemeente hadden aangeklaagd. De zaak speelt al sinds 2013. In het depot aan de Achter Eemlandseweg in Baarn zat 30.000 ton illegaal gestort en vervuild rivierslib vol zware metalen. De bedrijven hebben hoge kosten gemaakt omdat ze voor 1 december 2016 de vervuilde baggerspecie moesten verwijderen uit het depot.

De rechtbank stelt in het vonnis dathet handelen van de gemeente destijds weliswaar te wensen heeft overgelaten, maar dat er geen wetten zijn overtreden. De betrokken partijen kunnen binnen drie maanden beroep aantekenen; dat gaat het college van Baarn in ieder geval niet doen.

Lees meer...

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.