Perspectiefnota 2021-2024: VVD Baarn fractiestandpunt

Eén van de eerste zinnen van ons coalitieakkoord luidt: we zijn gericht op de toekomst en realiseren creatief de uitdagingen en opgaven. Met die “uitdagingen en opgaven” bedoelden we twee jaar geleden de maatschappelijke opgaven zoals de klimaat- en de energietransitie, de woningbouwopgave, het verbeteren van het ondernemersklimaat, het op orde houden van de gemeentelijke financiën, het voldoende ondersteuning bieden aan inwoners die dat nodig hebben, het in stand houden van onze voorzieningen etc. Maar wie had kunnen bedenken dat we voor de uitdaging Corona zouden komen te staan?

Lees meer...

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.