In 2016 had de PvdA op de informatie avond van de Raad op 5 oktober 2016 12.500 euro voor de Jeugd in Baarn vrij gekregen. Het bedrag was bedoeld om in samenspraak

Vorig jaar deed ik de oproep om geen Algemene Politieke Beschouwingen meer te houden. Geen lange verhaaltjes, voor een select gezelschap, waar niemand naar luistert. Niet omdat de boodschap en de inhoud

In juni is het traditie dat de jaarrekening van de gemeente Baarn wordt behandeld. En elk jaar is het ongeveer hetzelfde, soms is er een overschot en soms een tekort. Dit jaar

‘En wat gaan er aan doen?’ Dat was de vraag die Lodewijk Asscher in zijn blog van 7 juni stelde aan alle PvdA-ers, toen enkele weken geleden duizenden mensen deelnamen aan de

Het is al weer bijna een half jaar geleden dat wij jullie hebben bijgepraat over de ontwikkelingen op de Baarnsche Zoom. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er ondanks de coronacrisis, waarin

De afgelopen maanden hebben de fracties van de BOP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid de wethouder stevig ondervraagt over zijn handelswijze rondom het instellen van de klankbordgroepen die meedenken over

Opnieuw gaat een ruime meerderheid voor uitstel van de vernieuwbouw van ons prachtige theater aan de Rembrandtlaan. Opnieuw gaan we vele duizenden euro’s gemeenschapsgeld uitgeven voor onderzoeken waarvan de uitkomsten al bekend

Tijdens de raadsvergadering van april vergaderde de gemeenteraad digitaal via Microsoft Teams. Na het inwerkingtreden van de noodwet, was de weg vrij voor deze manier van vergaderen. En zo kregen we een

In de afgelopen raadsvergadering is het rapport van de Rekenkamer behandeld met als onderwerp de invoering van de omgevingswet in Baarn. De conclusie van de rekenkamercommissie is dat er nog veel werk

In de Debatraad van 11 maart jl. werd de Groenvisie Baarn 2020 gepresenteerd. De raad verzocht het college ongeveer een jaar geleden via een motie om voor Baarn een beknopte Groenvisie op

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.