In de afgelopen periode is er veel geschreven en gesproken over de grote stijging van de kosten voor het legen van de kliko’s. En wij de fractie begrijpen dat hier een discussie

Vorige week maakte de minister van Justitie bekend dat alle politiemensen een bonus van 300 euro netto krijgen als blijk van waardering van de “solidariteit en betrokkenheid” die zij de afgelopen tijd

Projectontwikkelaar Schipper Bosch uit Amersfoort heeft een principeverzoek ingediend voor ontwikkeling van de locatie Drukkerij Bakker Baarn, waar zij sinds 2018 eigenaar van zijn. Het betreft een plan om op deze centrumlocatie

De begroting en de perspectiefnota zijn twee belangrijke momenten in het jaar. Momenten waarop we met ideeën en wensen de koers van het politieke beleid kunnen controleren en bijsturen. Maar ook een

In de besluitraad van woensdag 23 september is het concept RES 1.0 Amersfoort vastgesteld. In de RES staat waar en op welke wijze in de regio grootschalig duurzame elektriciteit (zonne- en windenergie)

De afgelopen weken waren intensief. Vanaf eind juni begon dat met lezen van 1000 pagina’s. Naast het bestemmingsplan bestond dit uit natuuronderzoeken, mobiliteitsonderzoeken, haalbaarheidsonderzoek voor het hotel en het advies van de

Tijdens de inspraakavonden van bewoners, werd door diverse insprekers aangegeven dat het wenselijk is dat er duidelijkheid over evenementen in de voortuin moet komen. Daarnaast heeft de heer Meyer eerder aangegeven dat

Een iconisch monument in transitie, dat staat er op een van de laatste uitgaven van de MeyerBergman Erfgoedgroep. Een monument dat niet alleen zelf in beweging is, maar ook de Baarnse- en

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.