Naar aanleiding vaneen aangekondigde komst van een dependance voor speciaal basisonderwijs in Bunschoten, heeft de BOP-fractie vragen gesteld aan het College van B&W. De centrale vraag luiddeof het college bereid is de

Meten is weten

Eindelijk, een klein jaar na het raadsverzoek de bodem rondom de voormalige vuilstort aan de Geerenweg te controleren op vervuiling, is men aan de slag gegaan met het steken van bodemmonsters rondom

Stel, je woont met een aantal ouderen in een doodlopend straatje met speciaal voor jouw doelgroep bestemde woningen. De voor je deur aangelegde parkeerplekken heb je altijd gezien als bedoeld voor jou

Opnieuw een zaak die om een snelle afwikkeling van het college vraagt. De bewoners van Rustoord legden in mei 2017 dringende parkeerproblemen voor aan een medewerker van de gemeente. Wat volgde doet

Eind vorig jaar kondigde het college een voor komende zomer geplande renovatie aan van twee op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden. Getriggerd door een uitzending van Zembla (sept. 2018), waarin zichtbaar werd

In december 2017 meldde het raadsvoorstel over de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen Gasontvangstation, dat uit bodemmonsters was gebleken dat de grond onder en nabij de Belt ernstig was vervuild.

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.