Er zal een zucht van verlichting klinken in de omgeving van de Ericastraat als dit lelijke, vervallen en inmiddels gevaarlijke kantoorpand met de grond gelijk wordt gemaakt. De invulling van de vrijgekomen

Reactie D66 Baarn op de Perspectiefnota van juni 2020: Voorzitter, Om maar met de deur in huis te vallen, de perspectiefnota laat een meerjarig tekort zien en daar is D66 geen voorstander

Iedere inwoner van Baarn kan sinds enkele weken op de website van de gemeente Baarn alle subsidies overzichtelijk inzien die door de gemeente worden verstrekt. D66-steunfractielid Hanneke Struijk: “D66 is blij met

Wij vinden de locatie van het oude gasontvangsstation perfect voor het realiseren van een woonzorginitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking. We hebben deze keuze afgewogen tegen de keuze voor sociale woningbouw.

Ja-Ja sticker

Niet meer standaard reclame in uw brievenbus Sinds 1 januari 2021 is de ja/ja-sticker in Baarn ingevoerd. D66 vindt dit een goede stap op weg naar minder afval in onze gemeente. In

Komende zaterdag 19 september is het World Clean Up Day. Met een groepje enthousiaste D66’ers doen we in Baarn ook mee met het opruimen van zwerfvuil. We verzamelen om 13 uur bij

Deze maand buigt zich de Baarnse gemeenteraad over het concept REGIONALE ENERGIESTRATEGIE. Dit is wat de regio Amersfoort aanbiedt als bijdrage aan de landelijke plannen voor de energietransitie, de overgang naar duurzame

Mondelinge vragen aan het College Besluit in de Raad 15 juli 2020 Onderwerp: Wegblokkades Hoofdstaat Inleiding Recentelijk zijn zonder enige aankondiging in de hoofdstraat grote logge betonnen blokken geplaatst. Aanvullend is het

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.